MARTINA RAZBORŠEK, LUCIJINA MAMA

Lucija se rodila sa malom težinom, bila je veoma hipotona i nije hodala. Kada je imala godinu i po dana, poceli smo da idemo na terapije kod dr.Tasica.  Stanje se veoma poboljšalo. Lucija je posle cetiri terapije pocela da hoda. Pocela je i da govori, zapravo još nema pravog  govora, ali sve dobro razume, pokazuje stvari koje želi, vodi me za ruku. Za sada izgovara nekoliko reci kao što su:mama, tata.Kada su joj lekari uspostavili dijagnozu: zaostalost u razvoju i autizam, rekli su da nikad nece moci da ide u školu. Sada nastavljamo terapije zbog toga. Veoma smo zadovoljni sa dosadašnjim terapijama kod dr.Tasica, zato redovno idemo i ocekujemo da Lucija pocne još više da razvija govor, jer je motorika, kako gruba tako i fina, sada veoma dobra.