Majeva dijagnoza bila je otkazivanje  unutrašnjih organa i trovanje krvi, odnosno sepsa. Kada je Maj imao tri godine, preko medija smo saznali za dr.Tasića i počeli smo da odlazimo kod njega na terapije. Od tada je prošlo šest godina. Prognoze lekara bile su da nikada neće hodati, ni govoriti i da će biti zavistan od različitih aparata koji će mu pomagati u svakodnevnom životu. Posle terapija kod dr.Tasića, sve se promenilo. Sad je samostalan, samostalno sedi, stoji uz pomoć. U poslednje dve godine izvaredno je napredovao u govoru, smišljeno povezuje reči i odgovara na pitanja i lepo razgovara. Sve te promene su se dogodile posle terapija kod dr.Tasića, a verujem da će i hodati, što nam je cilj.