Mirja Bačić

Pre otprilike godinu dana došli smo prvi puta. Mirija ima jedan jedo moždanih stranica sa slabom aktivnošću jer se u toku poroda pupčana vrpca obmotala oko vrata i tako da su eg om otkrili da taj deo stanica nije dovoljno aktivan tako da tu se nalazi i centar za govor pa se to odrazilo na motoriku i na razvoj govora. Došli smo točno pre godinu dana, nakon nekoliko dolazaka smo ponovili eg i eg je bio bolji. Nalaz se popravio tako da je doktorica koja vodi Miriju nurolog pedijatar je uvela tegretol prethodno da se ne bi pojavili epileptični napadi.

Međutim nakon sledećeg snimanja iznenadila se da je EEG nalaz nešto bolji. Zatim smo jednom ili dva puta došli na terapiju, ne sećam se tačno i nakon tih dolazaka smo ponovili EEG i bio je nalaz sasvim u redu tako da je tegretol izbačen.

Prognoze pre otprilike godinu dana su bile da mirija verovatno morati krenuti u školu za retardiranu decu međutim mirija je uspela savladati jedno dvadesetak slova i kreće u redovitu školu. Za početak je to po posebnom programu. Ali su psiholološka testiranja pokazala da ne zaostaje nego da ona ima određenu retardaciju, ali se taj razmak između njezine dobi ne smanjuje.

Tako da prognoze nisu loše i to bi bilo otprilike sve o povjesti bolesti. Mi nastavljamo dalje, nismo ni očekivali da bi se to u tako brzom delu moglo napraviti, ali rezultati su se pokazali i dijagnostičkim metodama. Tako da ne mogu da ne naglasim da je tu velika uloga doktora Tasića.