Svaka emisija obađuje izabranu duhovnu temu ili pojedinca koji se bavi duhovnim radom. Emisija predstavlja područje duhovnosti ezoterike, različita kretanja i shvatanja koji na različite načine otkrivaju van granična područja nauke i čovekove egzistencije. Duhovni utisak priprema se u uredništvu verskih emisija TV Slovenija. Urednik emisije je Sašo Paukovič. Jovan Tasić, doktor komplementarne medicine, ima svoju kliniku u Novom Sadu. Njegova titula inzvanrednog doktora i humaniste odavno je prešla granice Srbije i Crne Gore, a njegov slogan «NADA UVEK POSTOJI» su uzeli kao svoj, mnogobrojni pacijenti koji dolaze na njegovu kliniku. Ekipa emisije «Duhovni utisak » je nekoliko dana pratila rad doktora Tasića, na njegovoj klinici u Novom Sadu. Zbog velikog broja izjava pacijenta duhovnika, lekara zvanične medicine, prvi put ova emisija ide u dva dela. U prvom delu emisije, koji nosi naziv «Nada uvek Postoji» videćemo način rada doktora Tasića i njegovu životnu filozofiju. A u drugom delu, šta o njemu misle njeogvi pacijenti, duhovnici, lekari zvanične medicine.