Nautički klub "Dunavski kapetani" Novi Sad: Zahvalnica