Ona - 2. oktobar 2007.: "Sevanje s človeka na človeka....."