Glas - 7. februar 2008.: "Zlatne komšije Novog Sada"