Enigmo 18. jul 1995.: Dobrotvoru ključ dečijeg sela