Dnevnik 26. februar 2006.: "Jovan Tasić, komšija godine"